Oferta

Biuro Rachunkowe Herma – Twój partner w biznesie

Biuro Rachunkowe ”Herma Mateusz”

specjalizuje się w obsłudze małych i średnich podmiotów gospodarczych w zakresie ewidencji księgowej oraz kadrowo-płacowej.

 

Zakres usług:

KSIĘGI RACHUNKOWE SPÓŁEK Z O.O.
 • przygotowujemy indywidualną politykę rachunkowości;
 • opracowujemy zakładowy plan kont;
 • na bieżąco ewidencjonujemy operacje gospodarcze;
 • sporządzamy deklaracje i rozliczenia w zakresie podatku dochodowego (CIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT);
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych wraz z miesięcznym naliczaniem amortyzacji;
 • sporządzamy bilanse, rachunki wyników, przepływów kapitałów pieniężnych, zestawienia zmian w funduszach oraz informacje dodatkowe;
 • opracowujemy okresowe sprawozdania dla GUS i NBP;
 • przygotowujemy niezbędne zestawienia, pomocne w zarządzaniu jednostką.
PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 • ewidencjonujemy na bieżąco operacje gospodarcze;
 • prowadzimy ewidencję środków trwałych i wyposażenia;
 • sporządzamy listę płac, rachunków do umów cywilnoprawnych,Zarządu, Rady Nadzorczej itp.;
 • sporządzamy deklarację podatku dochodowego od osób fizycznych, deklarację podatku od towarów i usług;
 • zgłaszamy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego podatników oraz osoby zatrudnione podlegające obowiązkowi ubezpieczenia;
 • udzielamy konsultacji podatkowych.
RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY
 • prowadzimy ewidencję podatku od towarów i usług;
 • rozliczamy z Urzędem Skarbowym i ZUS.
KADRY I PŁACE
 • prowadzimy teczki osobowe zatrudnionego pracownika, ewidencję umówcywilnoprawnych, sporządzamy rachunki do umów, pasków wynagrodzeń, raportówRMUA, przygotowujemy zaświadczenia dla pracowników;
 • naliczmy wynagrodzenia, robimy kalkulacje zaliczek na podatki od wynagrodzeń PIT-4R, PIT-8AR, ewidencjonujemy i rozliczamy czas pracy, urlopów i zwolnień chorobowych;
 • sporządzamy deklaracje PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11, PIT-8C;
 • korespondujemy z urzędami, ZUS, GUS, PIP, reprezentujemy podczas kontroli,piszemy wyjaśnienia;
 • pomagamy w zakresie prawa pracy, kwestiach pracowniczych czy kosztów zatrudnienia.
SPRAWOZDANIA I ANALIZY FINANSOWE
 • sporządzamy bilanse, rachunki zysków i strat;
 • przygotowujemy min. analizy sprzedaży, kosztów prowadzenia działalności, płynności finansowej, analizy wskaźnikowej i dowolnych zestawień księgowych.